باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
←‏انواع الفبا: ابرابزار
 
== انواع الفبا ==
* الفبای فونتیک: در این نوع از الفبا هر شکل تنها نشان دهنده یدهندهٔ یک صدای خاص است مانند ب در الفبای فارسی. [[الفبای آوانگاری بین‌المللی]] از جمله الفباهای فونتیک است.
* الفبای غیر فونتیک: در این نوع الفبا هیچ شکل نوشتاری تنها یک صدا را نشان نمی دهدنمی‌دهد.
* الفبای نیمه فونتیک: دراین نوع از الفبا، برخی شکلها تنها به یک صداو بعضی به بیش از یک صدا اشاره دارند مانند شکل نوشتاری و درالفبای فارسی که هم صدای صامت و هم صدای مصوت می دهدمی‌دهد. الفبای فارسی از این گروه است.
 
== حروف لاتین ==