استان بولکیمده: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
 
|unit_pref=Imperial
|area_footnotes=
|area_total_km2=4269۴۲۶۹
|area_land_km2=
|area_water_km2=
|area_metro_km2=
|area_metro_sq_mi=
|population_as_of=2011۲۰۱۱
|population_footnotes=
|population_note=
|population_total=567,680۵۶۷٬۶۸۰
|population_density_km2=
|population_density_sq_mi=
|population_density_urban_mi2=
|timezone=GMT 0
|utc_offset=+0۰
|timezone_DST=
|utc_offset_DST=