تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:رده‌دهی مقالات همسنگ»

کد شما ناقص است و مشکل دارد یکی می‌راند و ویکی را با مشکل مواجه می‌کند
(کد شما ناقص است و مشکل دارد یکی می‌راند و ویکی را با مشکل مواجه می‌کند)
:{{لنگر|۲۵}}نسخه ۲۵: بهبود سرعت (عدم تکرار چک کردن یک مقاله) + رده‌دهی به فضای نام رده‌هایی که الگو templateblacklist دارند.
:{{لنگر|۲۶}}نسخه ۲۶: عدم افزودن رده‌هایی که عبارت حذف سریع دارند
 
=== نسل دوم ===
کد ربات نسل دوم در https://github.com/PersianWikipedia/fawikibot/blob/master/categorize.py موجود است. نسل دوم ربات، '''فقط''' کار ردهٔ همسنگ را انجام می‌دهد (در نتیجه برعکس نسل اول ربات وابستگی به کدهای دیگر نظیر کد زیباسازی متون فارسی ندارد).
 
== نمونه ==