تفاوت میان نسخه‌های «اصلاحات میجی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (←‏top: اصلاح برچسب font با استفاده از AWB)
| style="padding:.۲em .۸em; font-size:۹۰٪" |
* [[دوران پارینه سنگی ژاپن|پارینه سنگی <font style="color:#a2a9b1">۳۵٬۰۰۰–۱۴٬۰۰۰ ق.م.</font>]]
* [[دوره جومون]] <spanfont style="color:#a2a9b1"> ۱۴٬۰۰۰–۴۰۰ ق.م.</span>* [[دوره یایویی]] <span style="color:#a2a9b1">۴۰۰ ق.م. ۲۵۰ ب. م</span><!--*[[دوره یاماموتو]]--font>
* [[دوره یایویی]] <font style="color:#a2a9b1">۴۰۰ ق.م. ۲۵۰ ب. م</font>
* [[دوره کوفون]] <span style="color:#a2a9b1">۲۵۰–۵۳۸</span>* [[دوره آسوکا]] <span style="color:#a2a9b1">۵۳۸–۷۱۰</span>* [[دوره نارا]] <span style="color:#a2a9b1">۷۱۰–۷۹۴</span>* [[دوره هِی‌آن]] <span style="color:#a2a9b1">۷۹۴–۱۱۸۵</span>* [[دوره کاماکورا]]{{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۱۸۵–۱۳۳۳</span>** [[تجدید حیات کن‌مو]]{{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۳۳۳–۱۳۳۶</span>* [[دوره موروماچی]] (آشی‌کاگا){{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۳۳۶–۱۵۷۳</span>** [[دوره نان‌بوکو-چو]]{{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۳۳۶–۱۳۹۲</span>** [[دوره سن‌گوکو]]{{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۴۷۶–۱۵۷۳</span>* [[دوره آزوچی-مومویاما]]{{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۵۶۸–۱۶۰۳</span>** [[دوره تجاری نان‌بان]]
<!--*[[دوره یاماموتو]]-->
* [[دوره ادو]] (توکوگاوا){{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۶۰۳–۱۸۶۸</span>** [[باکوماتسو]]
* [[دوره مِی‌جیکوفون]] <spanfont style="color:#a2a9b1">۱۸۶۸–۱۹۱۲۲۵۰–۵۳۸</spanfont>** [[تجدید حیات مِی‌جی]]
* [[دوره تای‌شوآسوکا]] <spanfont style="color:#a2a9b1">۱۹۱۲–۱۹۲۶۵۳۸–۷۱۰</spanfont>** [[ژاپن در جنگ جهانی اول]]
* [[دوره شووانارا]] <spanfont style="color:#a2a9b1">۱۹۲۶–۱۹۸۹۷۱۰–۷۹۴</spanfont>** [[نظامی‌گری ژاپن]]
* [[دوره هِی‌آن]] <font style="color:#a2a9b1">۷۹۴–۱۱۸۵</font>
* [[دوره کاماکورا]]{{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۱۸۵–۱۳۳۳</font>
** [[تجدید حیات کن‌مو]]{{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۳۳۳–۱۳۳۶</font>
* [[دوره موروماچی]] (آشی‌کاگا){{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۳۳۶–۱۵۷۳</font>
** [[دوره نان‌بوکو-چو]]{{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۳۳۶–۱۳۹۲</font>
** [[دوره سن‌گوکو]]{{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۴۷۶–۱۵۷۳</font>
* [[دوره آزوچی-مومویاما]]{{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۵۶۸–۱۶۰۳</font>
** [[دوره تجاری نان‌بان]]
* [[دوره ادو]] (توکوگاوا){{سخ}}<spanfont style="color:#a2a9b1">۱۶۰۳–۱۸۶۸</spanfont>** [[باکوماتسو]]
** [[باکوماتسو]]
* [[دوره مِی‌جی]] <font style="color:#a2a9b1">۱۸۶۸–۱۹۱۲</font>
** [[تجدید حیات مِی‌جی]]
* [[دوره تای‌شو]] <font style="color:#a2a9b1">۱۹۱۲–۱۹۲۶</font>
** [[ژاپن در جنگ جهانی اول]]
* [[دوره شووا]] <font style="color:#a2a9b1">۱۹۲۶–۱۹۸۹</font>
** [[نظامی‌گری ژاپن]]
** [[اشغال ژاپن]]
* [[دوره هِی‌سه‌ی]] <spanfont style="color:#a2a9b1">۱۹۸۹ تا امروز</spanfont>
 
|}