تفاوت میان نسخه‌های «دوره هی‌آن»

جز
←‏top: اصلاح برچسب font با استفاده از AWB
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-#aaa +#a2a9b1))
جز (←‏top: اصلاح برچسب font با استفاده از AWB)
| style="padding:.۲em .۸em; font-size:۹۰٪" |
* [[دوران پارینه سنگی ژاپن|پارینه سنگی <font style="color:#a2a9b1">۳۵٬۰۰۰-۱۴٬۰۰۰ ق.م.</font>]]
* [[دوره جومون]] <fontspan style="color:#a2a9b1"> ۱۴٬۰۰۰-۴۰۰ ق.م.</fontspan>* [[دوره یایویی]] <span style="color:#a2a9b1">۴۰۰ ق.م.۲۵۰ ب.م</span><!--*[[دوره یاماموتو]]-->
* [[دوره کوفون]] <span style="color:#a2a9b1">۲۵۰–۵۳۸</span>* [[دوره آسوکا]] <span style="color:#a2a9b1">۵۳۸–۷۱۰</span>* [[دوره نارا]] <span style="color:#a2a9b1">۷۱۰–۷۹۴</span>* دوره هِی‌آن <span style="color:#a2a9b1">۷۹۴–۱۱۸۵</span>* [[دوره کاماکورا]]{{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۱۸۵–۱۳۳۳</span>** [[تجدید حیات کن‌مو]]{{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۳۳۳–۱۳۳۶</span>* [[دوره موروماچی]] (آشی‌کاگا){{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۳۳۶–۱۵۷۳</span>** [[دوره نان‌بوکو-چو]]{{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۳۳۶–۱۳۹۲</span>** [[دوره سن‌گوکو]]{{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۴۷۶–۱۵۷۳</span>* [[دوره آزوچی-مومویاما]]{{سخ}}<span style="color:#a2a9b1">۱۵۶۸–۱۶۰۳</span>** [[دوره تجاری نان‌بان]]
* [[دوره یایویی]] <font style="color:#a2a9b1">۴۰۰ ق.م.۲۵۰ ب.م</font>
* [[دوره ادو]] (توکوگاوا){{سخ}}<fontspan style="color:#a2a9b1">۱۶۰۳–۱۸۶۸</fontspan>** [[باکوماتسو]]
<!--*[[دوره یاماموتو]]-->
* [[دوره کوفونمِی‌جی]] <fontspan style="color:#a2a9b1">۲۵۰–۵۳۸۱۸۶۸–۱۹۱۲</fontspan>** [[تجدید حیات مِی‌جی]]
* [[دوره آسوکاتای‌شو]] <fontspan style="color:#a2a9b1">۵۳۸–۷۱۰۱۹۱۲–۱۹۲۶</fontspan>** [[ژاپن در جنگ جهانی اول]]
* [[دوره ناراشووا]] <fontspan style="color:#a2a9b1">۷۱۰–۷۹۴۱۹۲۶–۱۹۸۹</fontspan>** [[نظامی‌گری ژاپن]]
* دوره هِی‌آن <font style="color:#a2a9b1">۷۹۴–۱۱۸۵</font>
* [[دوره کاماکورا]]{{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۱۸۵–۱۳۳۳</font>
** [[تجدید حیات کن‌مو]]{{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۳۳۳–۱۳۳۶</font>
* [[دوره موروماچی]] (آشی‌کاگا){{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۳۳۶–۱۵۷۳</font>
** [[دوره نان‌بوکو-چو]]{{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۳۳۶–۱۳۹۲</font>
** [[دوره سن‌گوکو]]{{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۴۷۶–۱۵۷۳</font>
* [[دوره آزوچی-مومویاما]]{{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۵۶۸–۱۶۰۳</font>
** [[دوره تجاری نان‌بان]]
* [[دوره ادو]] (توکوگاوا){{سخ}}<font style="color:#a2a9b1">۱۶۰۳–۱۸۶۸</font>
** [[باکوماتسو]]
* [[دوره مِی‌جی]] <font style="color:#a2a9b1">۱۸۶۸–۱۹۱۲</font>
** [[تجدید حیات مِی‌جی]]
* [[دوره تای‌شو]] <font style="color:#a2a9b1">۱۹۱۲–۱۹۲۶</font>
** [[ژاپن در جنگ جهانی اول]]
* [[دوره شووا]] <font style="color:#a2a9b1">۱۹۲۶–۱۹۸۹</font>
** [[نظامی‌گری ژاپن]]
** [[اشغال ژاپن]]
* [[دوره هِی‌سه‌ی]] <fontspan style="color:#a2a9b1">۱۹۸۹ تا امروز</fontspan>
 
|}