تفاوت میان نسخه‌های «کشواد»

جز
←‏top: اصلاح براکت با استفاده از AWB
جز (←‏top: اصلاح متغییر الگو با استفاده از AWB)
جز (←‏top: اصلاح براکت با استفاده از AWB)
 
| label3 = نام کامل
| data3 =
 
| label4 = نام‌های دیگر
| data4 =
 
| label5 = منصب
| data5 =
 
| label6 = لقب
| data6 =
 
| label7 = نژاد
| data7 =
 
| label8 = دودمان
 
| label9 = آئین
| data9 =
 
| labe10 = زادگاه
| data10 =
 
| label11 = تخت‌گاه
| data11 =
 
| label12 = درفش
 
| label13 = ملیت
| data13 = {{{ملیت|[[ایران در شاهنامه|ایران]]، (اردبیل)}}}
 
| header14 =
 
| label15 = شناخته شده
| data15 =
 
| label16 = دوره
| data16 =
 
| label17 = پیش از
| data17 =
 
| label18 = پس از
| data18 =
 
| label19 = دوران سلطنت
| data19 =
 
| label20 = نبردها
| data20 =
 
| label21 = نبرد اول
| data21 =
 
| label22 = نبرد دوم
| data22 =
 
| label23 = نبرد سوم
| data23 =
 
| label24 = نتیجه نبرد
| data24 =
 
| header25 = خانواده
 
| label26 = نام نیا
| data26 =
 
| label27 = نام پدر
| data27 =
 
| label28 = نام مادر
| data28 =
 
| label29 = همسران
| data29 =
 
| label30 = فرزندان