تفاوت میان نسخه‌های «سمت (انتشارات)»

←‏درباره سمت: اصلاح نشانی وب/حذف القاب
(←‏درباره سمت: اصلاح نشانی وب/حذف القاب)
[[محمد فرهادی]]، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم رونمایی از دوهزارمین کتار«سمت» گفت: برگزیده شدن ده‌ها عنوان کتاب در ‌جشنواره‌های مختلف و تجلیل سازمان از سوی «اکو» معرفی این نهاد به‌عنوان ناشر برتر از افتخارات سمت است. ‌فعالیت‌های بین‌المللی سازمان حاصل برنامه‌ریزی و تعامل فرهنگی است که ادامه پیدا خواهد کرد. وی با تاکید بر توجه به امر پژوهش ادامه داد: با یک تلقی بنیادین و کلان‌تر سازمان سمت نیز می‌تواند ستاد پژوهش‌های حوزه علوم‌انسانی باشد و در مقام صف به تولید و ارائه آثار فاخر علوم‌انسانی بپردازد.
 
وی افزود: در این میان خصیصه ارزشمند این سازمان در پیوند میان عالمان دانشگاهی و حوزوی نیز شایسته تجلیل و اکرام است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده هرگونه همکاری برای توسعه فعالیت‌های این سازمان پژوهشی و همه پژوهشگاه‌ها و بنیادهای پژوهشی است.<ref>[http://ibna.ir/fa/doc/report/241970/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8Cفرهادی-%D8%B3%D9%85%D8%AAسمت-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AAظرفیت-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8Cکافی-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84تبدیل-%D8%B4%D8%AF%D9%86شدن-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AFستاد-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4پژوهش-%D9%87%D8%A7%DB%8Cهای-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8Cبنیادی-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85علوم-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8Cانسانی-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AEپاسخ-%D9%85%DB%8Cمی-%D8%AF%D9%87%D8%AFدهد-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AEتاریخ-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87چگونه-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87خبرگزاریساختهخبرگزاری ایبنا]</ref>
 
[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C[علی‌اکبر ناطق‌نوری|علی‌اکبر ناطق‌نوری]]، رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، در مراسم رونمایی از دوهزارمین کتار«سمت» در ارزیابی رویکرد سمت در حوزه ترویج علم گفت: زمانی که سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌انسانی دانشگاه‌ها تاسیس شد فعالیت خود را به دانشمندان داخلی و تولید کتاب در چند رشته محدود نکرد. سمت در طول بیش از سه دهه بی سرو صدا و بدون تشریفات کار بسیار بزرگی را انجام داده است. تاسیس دو نهاد علمی تربیت مدرس و سمت در شورای ستاد عالی انقلاب فرهنگی به تصوب رسید. در حالی که سمت در تولید کتاب دانشگاهی موفق عمل کرده اما تربیت مدرس در انجام وظیفه خود چندان موفق نشد.
وی درباره رونمایی از دوهزارمین کتاب سمت افزود: هرچند کار مهمی در تولید دو‌هزار عنوان کتاب صورت گرفته اما کیفیت محتوا مقوله‌ مهم‌تری است. دیدگاه متخصصان در مباحث ادبی و ویرایشی متن و بررسی تطبیق آن با ارزش‌های اسلامی بسیار با اهمیت است. فعالیت سازمان در عرصه بین‌المللی نیز بهترین شیوه برای انتقال فرهنگ و ایدئولوژی است.<ref>[http://ibna.ir/fa/doc/report/241978/%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82ناطق-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8Cنوری-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87نتیجه-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AAفعالیت-%D9%87%D8%A7%DB%8Cهای-%D8%A8%DB%8C%D9%86بین-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8Cالمللی-%D8%B3%D9%85%D8%AAسمت-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84انتقال-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8Cایدئولوژی-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AFفرهنگ-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8Cمدارکی-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AFاسناد-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87لانه-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8Cجاسوسی-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8کتاب-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84خبرگزاریتبدیلخبرگزاری ایبنا]</ref>
 
[[حسین کچوییان]] عضو [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] در انتقاد از سمت گفته است: «مؤسسهٔ سمت نتوانست آن مقدار که از آن انتظار می‌رفت، ظاهر شود. بعضی کارهایی که در این سازمان منتشر شده فاجعه است و من علاقه‌مند به نام بردن آن نیستم. بخشی از کارهای این مؤسسه هم ترجمهٔ کتابهای غربی است... اگر تولیدی در زمینهٔ علوم انسانی صورت نگیرد، این مؤسسه هم چیزی برای عرضه نخواهد داشت. شاید اگر سازمان سمت می‌توانست جریان انتقادی را در حوزهٔ ترجمه دامن بزند و ترجمهٔ انتقادی هم کار کند، وضعیت بهتری می‌توانست داشته باشد.»<ref>[http://www.bornanews.ir/vdcd9s0f.yt0556a22y.html خبرگزاری برنا]</ref>
۴۱٬۳۴۱

ویرایش