باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏منابع: شناسه ISBN-10 با جمع ارقام نادرست، removed: ISBN 7-238440-12-0 با استفاده از AWB
{{پانویس}}
{{چپ‌چین}}
* Enderton, H. B. ''Elements of Set Theory'', 2nd edition, ACADEMIC Press, Inc., 1977. ISBN 7-238440-12-0
{{پایان چپ‌چین}}
{{عملیات دوتایی}}