تفاوت میان نسخه‌های «ناشنوایی»

جز
حذف خصوصیت‌‌های منسوخ شده با استفاده از AWB
(حذف سرنویس اشتباه)
جز (حذف خصوصیت‌‌های منسوخ شده با استفاده از AWB)
{{Infobox_DiseaseInfobox Disease |
Name = ناشنوایی |
Image = International Symbol for Deafness.jpg |
== ناشنوایی هدایتی ==
ناشنوایی هدایتی که ناشی از اختلال مکانیسم‌های گوش میانی برای انتقال صوت به داخل گوش است
[[پرونده:Hearing loss (adult onset) world map - DALY - WHO2002.svg|بندانگشتی|[[سالهای ازدست رفته زندگی بخاطر معلولیت]] بعلت ناشنوایی (بزرگسالان) برای ۱۰۰۰۰۰&nbsp;نفر در سال ۲۰۰۲.<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls |title=Mortality and Burden of Disease Estimates for WHO Member States in 2002|format=xls |work=World Health Organization|year=۲۰۰۲ |accessdate=}}</ref><div class="references-small" style="-moz-column-count:3; column-count:3;">
{{legend|#b3b3b3|فاقد اطلاعات}}
{{legend|#ffff65|کمتر از ۱۵۰}}