باز کردن منو اصلی

تغییرات

در سال ۲۰۱۰، تیلرسون گفت با این که قبول دارد انسان‌ها از طریق انتشار گازهای گلخانه‌ای تا حدی بر اقلیم اثر می‌گذارند، هنوز واضح نیست «تا چه حدی و بدین ترتیب معلوم نیست در مورد آنچه می‌توانید بکنید.»<ref>{{cite web|url= https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-111hhrg76003/pdf/CHRG-111hhrg76003.pdf |title=THE EXXONMOBIL-XTO MERGER: IMPACT ON U.S. ENERGY MARKETS}}</ref><ref>{{cite news | last=Schwartz | first=John | date=August 19, 2016 |title=Exxon Mobil Fraud Inquiry Said to Focus More on Future Than Past | url=http://www.nytimes.com/2016/08/20/science/exxon-mobil-fraud-inquiry-said-to-focus-more-on-future-than-past.html | newspaper=[[نیویورک تایمز]] | access-date=August 23, 2016}}</ref>
 
تیلرسون همچنین اظهار داشته «جهانجهان، خواهی-نخواهی، همچنان از سوخت‌های فسیلی استفاده خواهد کرد، چه دوستش داشته باشند چه نهکرد.»<ref>{{cite news | last=Schlanger | first=Zoe | title=Is Exxon Waiting for the Paris Climate Agreement to Fail? | url=http://www.newsweek.com/exxon-shareholders-climate-change-paris-agreement-463592 | newspaper=[[نیوزویک]] | date=May 26, 2016}}</ref>
 
==== حمایت از تجارت آزاد ====