دوساننی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: سئوال⟸سؤال، نورور⟸نوروز، ، کی‌بودند⟸کی بودند،
جز (دوساننی)
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: سئوال⟸سؤال، نورور⟸نوروز، ، کی‌بودند⟸کی بودند،)
 
==خشثریتی رهبر قیام ==
به احتمال زیاد قیام مادیها در پیرامون نورورنوروز آشوری، سال ۶۷۳ پ. م. وقوع یافت. خشثریتی موفق به جلب یاری [[مامی تیارشو]] پیشوای [[آمادای|آمادا]] و دوساننی پیشوای [[ساپاردا]] گشت. بدین قرار جنگجویان سه ایالت یکجا به ریاست سه پیشوای متساوی‌الحقون وارد گیرودار جنگ شدند ولی ریاست [[خشثریتی]] بلامعارض بود.
 
چون هر سه پیشوا در زمان واحد وارد عمل شدند و با رهبر اسکیت‌ها [[ایشپاکای]] و پیشوای [[ماننا]] محتملا [[آخسری]] متحد بودند، قیام کنندگان توانستند در آن واحد در چند جبهه پیکار کنند. در همان اوقات [[اسرحدون]] آشوری دربارهٔ سرنوشت دیگر قلاعی که در معرض خطر بودند مانند [[بیت کاری|بیت کاربیتو]] که توسط دوساننی محصور شده بود از [[وخشور|هاتف]] سئوالسؤال می‌کردد.
 
===تأسیس پادشاهی مستقل ماد===
 
===اصالت نژادی سه متحد===
خشثریته (کشتریتی) و متحدان وی از لحاظ نژاد و قبیله کی‌بودند؟کی بودند؟ بی‌شک خشثریته نامی ایرانی است ممکن است [[مامی‌تیارشو]] پیشوای قبیله ماد نیز اسمی ایرانی باشد و برای نام '''دوساننی''' اشتقاق [[هندواروپایی]] مناسبی دیده نشده است. ولی از این اشتقاق‌ها نمی‌توان با اطمینان خاطر دربارهٔ تعلق قومی اشخاص مورد نظر، نتیجه گرفت.
 
چنانچه پیشتر گفتیم [[زبان مادی]] ظاهرا زبان مشترک قبایل بوده و ظهور [[سکایان|اسکیت‌ها]] محتملا وضع زبان مذکور را بیش از پیش استوار ساخت زیرا که تقریبا بدون تردید می‌توان گفت که اسکیت‌ها آن زبان را به آسانی می‌فهمیدند و بنا بر این زبان مادی وسیله‌ای برای تفاهم و معاشرت نیز بود.