توحید مفضل: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (←‏شرح کتاب: ارجاع اشتباه: ارجاع به ویکی‌فا ممنوع است از پیوند داخلی استفاده کنید با استفاده از AWB)
 
== سبب پیدایش کتاب ==
مفضّل بن عمر روزی در نزدیک مزار شریف پیامبر اکرم نشسته بود که دید ابن ابی‌العوجاء (دهری مسلکِ معروف، وفات: ۱۵۵ هجری) با یکی از دوستانش به آنجا آمده و در ضمن صحبت‌هایش که برای اطرافیان مسموع بود، وجود خدا و نبوت حضرتپیامبر ختمی مرتبتاسلام را منکر شد. مفضّل به شدت به سخنان او اعتراض کرد و آناو ملحددر جواب گفت که اگر از اهلِ کلام هستی حجت خود را بیاور و چنانچه از شاگردان جعفر بن محمد هستی باید بدانی که او زیاده از این، سخنان ما را شنیده و با متانت جواب گفته است؛ لذا به نحو شایسته با ما سخن کن. مفضل اندوهناک به نزد [[جعفر صادق]] می‌رود و ماجرا را برایش می‌گوید. امام[[جعفر صادق]] به او وعده می‌دهد که به طور خصوصی برایش از حکمت‌های آفرینش بیان فرمایدمفضل به خانه می‌رود و خوشحال از این وعده، خواب به چشمش نمی‌آید. روز بعد [[جعفر صادق]] او را به اندرون می‌برد و شروع به درس کرده از توحید خدای تعالی ابتداشروع می‌کند. بعد از ذکر چند جمله، مفضل اجازه می‌خواهد تا آنچه را امام می‌فرماید بنویسد. این درس‌ها در چهار جلسه به پایان می‌رسد و در ضمن آن مهم‌ترینبرخی مسائل علوم طبیعیه توسط [[جعفر صادق]] در سایه علم توحید بیان می‌شود.<ref>http://www.mashreghnews.ir/fa/news/337544/کتابی-که-دانشمندان-مقابلش-زانو-می‌زنند-دانلود#_ftn2</ref>
 
== حواشی ==