تفاوت میان نسخه‌های «محمد دشمن‌زیار»

←‏رسیدن به اسپهبدی اصفهان: برداشتن پیوندداخلی عین الدوله/ زیرا عین الدوله قاجار معنی می دهد/
جز (←‏رسیدن به اسپهبدی اصفهان: پیوندقرمز به آبی با اضافه کردن نام خانوادگی/)
(←‏رسیدن به اسپهبدی اصفهان: برداشتن پیوندداخلی عین الدوله/ زیرا عین الدوله قاجار معنی می دهد/)
 
== رسیدن به اسپهبدی اصفهان ==
پدرش، رستم بن مرزبان، از [[آل بویه]] دایی (کاکویهٔ) [[سیده ملک خاتون]] بود و خودش کاکوزاده «سیده خاتون» محسوب می‌شد و برای همین در دستگاه [[فخرالدوله دیلمی]] پسر کاکویه خوانده می‌شد. رستم بن مرزبان از سرکردگان [[دیلمیان|دیلمی]] در سپاه فخرالدوله بود و تا هنگام مرگ «حدود سال ۳۸۸ خورشیدی» در دربار سیده خاتون به عنوان کاکویهٔ ملکه، کاردار دربار بود و چندی هم اسپهبدی شهریار [[ری]] را داشت. محمد دشمنزیار هم از جانب [[ملک خاتون]] به نیابت [[عین الدوله]] خردسال، اسپهبدی [[اصفهان]] و [[ناحیه جبال|ولایت جبال]] را داشت.
 
در کشمکشی که بین سیده خاتون با پسرش [[مجدالدوله دیلمی]] در گرفت و منجر به فرار مادر و رفتنش نزد بدر بن حسنویه شد، پسر کاکویه هم به بهاء الدوله دیلمی پیوست (۳۸۵ خورشیدی)، اما در پی بازگشت سیده، دوباره به اسپهبدی اصفهان رسید. وی که همزمان سپهسالار ملک خاتون و مورد اعتماد تام او بود، در رفع اغتشاش‌هایی که در [[ناحیه جبال|ولایت جبال]] روی می‌داد، کمک‌های قابل ملاحظه‌ای به سیده ملک خاتون کرد.