تفاوت میان نسخه‌های «سلول پورکنژ»

جز
←‏top: تبدیل الگو:پا به <ref> Special:Permalink/18878216#الگو:پا با استفاده از AWB
جز (←‏top: تبدیل الگو:پا به <ref> Special:Permalink/18878216#الگو:پا با استفاده از AWB)
}}
 
'''یاخته‌های پورکینیه''' {{انگلیسی|Purkinje cell}}{{رچ}}{{پا|{{IPAc-en|p|ər|ˈ|k|ɪ|n|dʒ|i#if:}} {{respell|pər|KIN|jee}}||و}} یا '''نورون‌های پورکینیه''' لایه میانی قشر [[مخچه]] را تشکیل می‌دهند.
|{{#if:
|{{#tag:ref|{{IPAc-en|p|ər|ˈ|k|ɪ|n|dʒ|i:}} {{respell|pər|KIN|jee}}|name=""|group="و"}}
|{{#tag:ref|{{IPAc-en|p|ər|ˈ|k|ɪ|n|dʒ|i:}} {{respell|pər|KIN|jee}}|group="و"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|{{IPAc-en|p|ər|ˈ|k|ɪ|n|dʒ|i:}} {{respell|pər|KIN|jee}}|name=""}}
|{{#tag:ref|{{IPAc-en|p|ər|ˈ|k|ɪ|n|dʒ|i:}} {{respell|pər|KIN|jee}}}}
}}
}} یا '''نورون‌های پورکینیه''' لایه میانی قشر [[مخچه]] را تشکیل می‌دهند.
 
این سلول‌ها نسبتاً بزرگ بوده عملکردی مؤثر در پردازش اطلاعات دارند. میانجی عصبی مؤثر بر این یاخته‌ها [[گاما آمینوبوتیریک اسید]]{{پا|GABA||و}} بوده و این نوع [[نورون]]ها توسط یک کالبدشناس اهل [[جمهوری چک|چک]] بنام [[یان پورکینیه]]{{پا|Czech#if: ˈpurkɪɲɛ||و}} کشف شده‌اند.
|{{#if:
|{{#tag:ref|GABA|name=""|group="و"}}
|{{#tag:ref|GABA|group="و"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|GABA|name=""}}
|{{#tag:ref|GABA}}
}}
}} بوده و این نوع [[نورون]]ها توسط یک کالبدشناس اهل [[جمهوری چک|چک]] بنام [[یان پورکینیه]]{{#if:و
|{{#if:
|{{#tag:ref|Czech: ˈpurkɪɲɛ|name=""|group="و"}}
|{{#tag:ref|Czech: ˈpurkɪɲɛ|group="و"}}
}}
|{{#if:
|{{#tag:ref|Czech: ˈpurkɪɲɛ|name=""}}
|{{#tag:ref|Czech: ˈpurkɪɲɛ}}
}}
}} کشف شده‌اند.
 
== واژه‌نامه ==