باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|فرزندان =[[اردشیر دوم (هخامنشی)|اردشیر دوم]]{{سخ}}[[آمستریس دوم]]{{سخ}}[[کوروش جوان]]{{سخ}}[[استن|اُستَن]]
|پدر = [[اردشیر یکم (هخامنشی)|اردشیر یکم]]
|مادر =کوصمارتیدنه
|دودمان = [[هخامنشیان]]
}}
کاربر گمنام