تفاوت میان نسخه‌های «تن‌ماهیان»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ماني صفحهٔ تون‌ماهیان را به تن‌ماهیان که تغییرمسیر بود منتقل کرد)
''[[هوور مسقطی]]''{{سخ}}
''[[Orcynopsis]]''{{سخ}}
''[[Rastrelligerطلالی‌ها]]''{{سخ}}
''[[Sarda]]''{{سخ}}
''[[Scomber]]''{{سخ}}