تفاوت میان نسخه‌های «نقد عهدین»

(خنثی‌سازی ویرایش 18887788 توسط [[ (بحث) بدون دلیل ویرایش شده بود)
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
 
=== آیا خداوند نمی دانست که آدم و حوا کجا هستند؟!!! ===
در کتاب مقدس (تورات و انجیل) بارها و بارها به اینکه خداوند دانای کل و علمش نا محدود است، اشاره شده است<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب مقدس بخش عهد قدیم، زبور، باب 147، آیۀ 5|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب مقدس بخش عهد قدیم، کتاب اول سموئیل، باب 2، آیۀ 3|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب مقدس بخش عهد قدیم، کتاب اشعیا، باب 5، آیۀ 9|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب مقدس بخش عهد جدید، نامۀ اول یوحنا، باب 3، آیۀ 19 و 20|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب مقدس بخش عهد قدیم، زبور، باب 139، آیۀ 4|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب مقدس بخش عهد جدید، انجیل متی، باب 10، آیۀ 30|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب مقدس بخش عهد قدیم، ایوب، باب 37، آیۀ 16|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref>. این روایت که خداوند در باغ عدن راه رفت و انسان را صدا زد و از او پرسید که کجاست، نشان دهندۀ این است که بشر در آغاز در دنیای پاکی که در صمیمیت با خداوند بود می زیست و پس از آن که بشر فهمید چگونه می تواند بدی کند و به عبارتی وارد دنیای همراه با بدی شد، خداوند است که ابتدا به دنبال انسان می آید و برای او دل می سوزاند. سوال این است که اگر تورات خداوند را نادان معرفی کرده است، پس خدا از کجا می دانست که انسان از درخت ممنوعه استفاده کرده است؟ تورات از بیان کل این روایت هدفی دارد، و آ ن اینکه دنیایی که خداوند آفریده بود پاک بود، و وقتی انسان به دنبال بدی می رود، این خداوند است که به دنبال نجات انسان از این دنیای همراه با بدی است،پشت در قلب انسان ایستاده و می کوبد<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=کتاب مقدس بخش عهد جدید، مکاشفۀ یوحنا، باب 3، آیۀ 20|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref>، انسان را صدا می زند که کجایی و انبیا را به دنبال او می فرستد.
 
== پانویس ==
۲۳۱

ویرایش