تفاوت میان نسخه‌های «محرم (خویشاوند)»

جز
(اشتباها خواهر زن و شوهر خواهر بعنوان محارم معرفی شده بودند که طبق نظر مراجع چنین نمی باشد)
[[رده:ازدواج در اسلام]]
[[رده:خانواده]]
[[رده:زنایزنا با محارم]]
[[رده:ژنتیک جمعیت]]
[[رده:شریعت]]