باز کردن منو اصلی

تغییرات

ابرابزار
:''این مقاله دربارهٔ راهنمای شیوهٔ استناد قانونی است برای دیگر کاربردها مقالهٔ [[کتاب آبی]] را ببینید.''
{{Infobox serial publication
| title = کتاب‌آبی{{سخ}}The Bluebook
| cover = [[File:The Bluebook 18th ed Cover.gif|180px]]
| editor =
| discipline =قانون
| peer-reviewed =
| language =
| former_names =
| abbreviation =
| publisher = ''[[نشریه نقد حقوق هاروارد]]'' Association, the ''[[Columbia Law Review]]'', the ''[[University of Pennsylvania Law Review]]'', and the ''[[Yale Law Journal]]''
| country = ایالات متحده آمرکیا
| frequency = Varies
| history = ۱۹۲۶-اکنون
| openaccess =
| license =
| impact =
| impact-year =
| website = https://www.legalbluebook.com/default.aspx
| link1 =
| link1-name =
| link2 =
| link2-name =
| JSTOR =
| OCLC = ۶۳۶۰۲۰۷۱۵
| LCCN =
| CODEN =
| ISSN =
| eISSN =
| boxwidth =
}}
'''''کتاب‌آبی: نظام یکدست استناد''''' یک شیوه نامهٔ تجویز شده برای نظام‌های استناد قانونی در [[ایالات متحده آمریکا]] است که از سوی انجمن [[نشریه نقد حقوق هاروارد]]، [[نشریه نقد حقوق کلمبیا]]، [[نشریه نقد حقوق دانشگاه پنسیلوانیا]] و نشریهٔ حقوق [[دانشگاه ییل|ییل]]، گردآوری شده است و هم اکنون ویرایش بیستم آن در دسترس است. دلیل نامگذاری آن، رنگ آبی جلد کتاب است.