تفاوت میان نسخه‌های «منیره گرجی فرد»

جز
 
== زندگی شخصی ==
منیره گرجی در خانواده‌ای هشت نفره بزرگ شد. در سن ۱۵ سالگی با مهديمهدی گرجيگرجی كهکه به پيشهپیشه كفاشيکفاشی اشتغال داشت، ازدواج کرد و به همينهمین دليل،دلیل، تحصيلاتشتحصیلاتش در دوره متوسطه متوقف شد اما بعدها در سن 35۳۵ سالگيسالگی تحصيلتحصیل و تحقيقتحقیق در متون اسلامياسلامی را آغاز كردکرد و تنها كتابکتاب او با عنوان «نگرش قرآن به حضور زن در تاريختاریخ انبياءانبیاء» توسط نشر سوین و در سال 1387۱۳۸۷ چاپ شد.<ref>مهرنامه، ماهنامه فرهنگ و انديشه،اندیشه، سال هفتم، خرداد 1395</ref>
 
== عضویت در مجلس خبرگان ==
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?id=33245 مصاحبه با گرجی ]
* [http://www.majlesekhobregan.ir/fa/MajlesMemberView.html?ItemID=3041&SearchText=%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8Cگرجی&LPhrase= معرفی منیره گرجی فرد در سایت مجلس خبرگان]
* [http://shakhsiatnegar.com/منیره-گرجی-فرد منیره گرجی فرد ] شخصیت نگار
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:گرجی، منیره}}
 
[[رده:اهالی گرجی‌تبار ایران]]
[[رده:افراد زنده]]