باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏منابع: اصلاح یا حذف شابک نادرست، + ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
== منابع ==
{{پانویس}}
بودیسم، و. راهول، ترجمه قاسم خاتمی، تهران: نشر طهوری، ۱۳۵۹- ISBN ۱۱۰۹۵۳۹۹11095399
 
{{بوداگرایی}}