تفاوت میان نسخه‌های «فهرست سنگواره‌های مشهور انسان»

جز
اصلاح و تمیزکاری مقاله، + ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
جز (ربات:اصلاح برچسب‌ها با استفاده از AWB)
جز (اصلاح و تمیزکاری مقاله، + ماژول ابرابزار با استفاده از AWB)
جدول زیر فهرست خلاصه ایخلاصه‌ای از [[سنگواره|سنگواره های]]‌های [[نخستی‌سانان]] مرتبط با [[تکامل انسان]] را نمایش می دهدمی‌دهد. هزاران سنگواره تا کنون در این زمینه یافت شده است که اغلب به شکل بخش هاییبخش‌هایی از بدن کامل مانند برخی استخوان هااستخوان‌ها یا دندان بوده و جمجمه هاجمجمه‌ها و اسکلت هایاسکلت‌های کامل کمیاب است <ref>{{cite web|title=Prominent Hominid Fossils|url=http://www.talkorigins.org/faqs/homs/specimen.html|accessdate=2006-08-31}}</ref> جدول زیر را نمی تواننمی‌توان معرف فهرستی جامع دانست بلکه صرفاصرفاً نشان دهنده برخی سنگواره هایسنگواره‌های مهم یافت شده در این زمینه است. سنگواره هاسنگواره‌ها بر حسب قدمت تخمین زده شده برای آنان با روش [[قدمت سنجی رادیومتری]] ویا [[قدمت سنجی افزایشی]] مرتب شده اندشده‌اند و گونه هایگونه‌های مربوط به سنگواره هاسنگواره‌ها با توجه به اجماع علمی برای گونه مربوط به سنگواره ارائه شده است. در مواردی که اجماع علمی برای گونه مربوطه وجود ندارد به سایر گزینه هایگزینه‌های محتمل نیز اشاره شده است.
 
== اواخر [[میوسن]] ==
=== سنگواره هایسنگواره‌های با قدمت ٥۵/٣۳ تا ٧۷ میلیون سال ===
 
=== سنگواره های با قدمت ٥/٣ تا ٧ میلیون سال ===
{| class="wikitable"
|-
! تصویر!! نام!! قدمت!! گونه!! سال اکتشاف!! محل اکتشاف
|-
| [[پرونده:Sahelanthropus tchadensis - TM 266-01-060-1.jpg|100px]] || [[ساحل‌مردم چادی|(TM 266 (Toumai]] || ٧۷ میلیون سال<ref>{{cite web|url=http://www.talkorigins.org/faqs/homs/toumai.html |title=Fossil Hominids: Toumai |publisher=Talkorigins.org |date=2002-07-31 |accessdate=2012-10-15}}</ref> || ''[[ساحل‌مردم چادی]]'' || ٢٠٠١ ۲۰۰۱ || [[چاد]]
|-
| [[پرونده:Orrorin tugenensis.jpg|100px]] || [[اررین|BAR 1000'00]] || ٦۶ میلیون سال<ref>{{cite web | publisher = Smithsonian National Museum of Natural History | url = http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils/bar-100200 | title = Bar 10200' | accessdate = July 27, 2012}}</ref> || [[اررین توگنی]] || ٢٠٠٠ ۲۰۰۰ || [[کنیا]]
|}
 
== پلیوسن ==
=== سنگواره هایسنگواره‌های با قدمت ٢۲/٥٨۵۸ تا ٥۵/٣۳ میلیون سال ===
 
=== سنگواره های با قدمت ٢/٥٨ تا ٥/٣ میلیون سال ===
 
{| class="wikitable"
|-
! تصویر!! نام!! قدمت!! گونه!! سال اکتشاف!! محل اکتشاف
|-
| [[File:Ardi.jpg|100px]] || [[آردی‌کپی|آردی]] || ٤۴/٤۴ میلیون سال<ref>{{cite news| url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/8285180.stm | work=BBC News | first=Jonathan | last=Amos | title=Fossil finds extend human story | date=2009-10-01}}</ref> || [[آردی‌کپی]] || ١٩٩٤ ۱۹۹۴ || [[اتیوپی]]
|-
| || KNM-LT 329 || ٤۴/٢-٥۲–۵ میلیون سال <ref>{{cite journal | journal = Journal of the Geological Society | year = 1999 | volume = 156 | pages = 731–745 | title =Numerical age control for the Miocene-Pliocene succession at Lothagam, a hominoid-bearing sequence in the northern Kenya Rift | first1 = McDougall | last1 = I. A. N. |first2 = Feibel | last2 = Craig | doi = 10.1144/gsjgs.156.4.0731}}</ref> || [[جنوبی‌کپی انامی]] || ١٩٦٧ ۱۹۶۷ || [[کنیا]]<ref name=Hill&Ward1988>{{Cite journal|year=1988|author=Andrew Hill & Steven Ward|title=Origin of the Hominidae: The Record of African Large Hominoid Evolution Between 14 My and 4 My|journal=Yearbook of Physical Anthropology|volume=31|issue=59|pages=49–83 |doi=10.1002/ajpa.1330310505|postscript={{inconsistent citations}}}}</ref><ref>{{Cite journal|date=6 June 1970|author=Bryan Patterson, Anna K. Behrensmeyer, & William D. Sill |title=Geology and Fauna of a New Pliocene Locality in North-western Kenya |journal=Nature|pmid=16057594 | volume= 226|issue=5249 |pages=918–921 | doi=10.1038/226918a0 |url=http://www.nature.com/nature/journal/v226/n5249/abs/226918a0.html|postscript={{inconsistent citations}}}} [http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc16/term.html?act=list&term=117 Key details from select sources]</ref>
</ref>
|-
| || KNM-TH 13150 || ٤۴/١٥-٥۱۵–۵/٢٥۲۵ میلیون سال <ref>{{cite journal | journal = American Journal of Physical Anthropology | title = Pliocene hominid partial mandible from Tabarin, Baringo, Kenya | first1 = Steven | last1 = Ward | first2 = Andrew |last2 = Hill | doi = 10.1002/ajpa.1330720104 | volume = 72 | issue = 1 | pages = 21–37}}</ref> || [[جنوبی‌کپی انامی]] || ١٩٨٤ ۱۹۸۴ || [[کنیا]]
|-
| || KNM-KP 271 || ٤۴ میلیون سال <ref>{{cite web|url=https://www.msu.edu/~heslipst/contents/ANP440/anamensis.htm |title=Sorry, We Can't Find That Page - Search MSU |publisher=Msu.edu |date= |accessdate=2012-10-15}}</ref> || [[جنوبی‌کپی انامی]] || ١٩٦٥ ۱۹۶۵ || [[کنیا]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/laetolifoot.html تصویر را اینجا<br>{{سخ}}ببینید] || [[ردپاهای لاتولی]] || ٣۳/٧۷ میلیون سال || [[انسان‌سانان]] دوپا || ١٩٧٦ ۱۹۷۶ || [[تانزانیا]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/lh4.html تصویر را اینجا<br>{{سخ}}ببینید] || [[LH 4]] || ٢۲/٩-٣۹–۳/٩۹ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی عفاری]] || ١٩٧٤ ۱۹۷۴ || [[لاتولی]]، [[تانزانیا]] <ref>{{cite web|url=http://www.ntz.info/gen/n00467.html |title=Oldupai |publisher=Ntz.info |date= |accessdate=2012-10-15}}</ref>
|-
| || K 12 || ٣۳/٥۵ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی بحرالغزالی]] || ١٩٩٥ ۱۹۹۵ || [[چاد]]
|-
| [[File:Kenyanthropus platyops, skull (model).JPG|100px]] || مرد پخت رخ <ref>[http://www.efossils.org/page/boneviewer/Kenyanthropus%20platyops/KNM%20WT%2040000 KNM-WT 40000]</ref> || ٣۳/٥۵ میلیون سال || [[کنیامردم پخت‌رخ]] || ١٩٩٩ ۱۹۹۹ || [[کنیا]] <ref>[http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils/knm-wt-40000 Smithsonian]</ref>
|-
| [[File:Little Foot 01.jpg|100px]] || Stw573 || ٣۳/٣۳ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی]]؟ || ١٩٩٤ ۱۹۹۴ || [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [[File:SelamAustralopithecus.jpg|100px]] || [[سلام(جنوبی‌کپی)|DIK-1 (سلام)]] || ٣۳/٣۳ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی عفاری]] || ٢٠٠٠ ۲۰۰۰ || [[اتیوپی]]
|-
| [[File:Lucy Mexico.jpg|100px]] || [[لوسی(جنوبی‌کپی)|AL 288-1 (لوسی)]] || ٣۳/٢۲ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی عفاری]] || ١٩٧٤ ۱۹۷۴ || [[اتیوپی]]
|-
| || AL 200-1 || ٣-٣۳–۳/٢۲ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی عفاری]] || ١٩٧٥ ۱۹۷۵ || [[اتیوپی]]
|-
| || AL 129-1 || ٣-٣۳–۳/٢۲ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی عفاری]] || ١٩٧٣ ۱۹۷۳ || [[اتیوپی]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/al444-2.html تصویر را اینجا<br>{{سخ}}ببینید] || AL 444-2 || ٣۳ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی عفاری]] || ١٩٩١ ۱۹۹۱ || [[اتیوپی]]
|}
 
== پلیستوسن ==
=== دیرینه‌سنگی: سنگواره هایسنگواره‌های با قدمت ٣٠٠۳۰۰ هزار تا ٢۲/٥٨۵۸ میلیون سال ===
{| class="wikitable"
|-
! تصویر!! نام!! قدمت!! گونه!! سال اکتشاف!! محل اکتشاف
|-
| [[File:Australopithecus africanus - Cast of taung child Face.jpg|100px]] || [[توانگ ١۱|توانگ ١۱ {{سخ}} (کودک توانگ)]] || ٢۲/٥۵ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی افریقاییآفریقایی]] || ١٩٢٤ ۱۹۲۴ || [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [[File:Paranthropus aethiopicus.JPG|100px]] || [[KNM WT ١٧٠٠٠۱۷۰۰۰|KNM WT ١٧٠٠٠۱۷۰۰۰}}سخ}}(جمجمه سیاه)]] || ٢۲/٥۵ میلیون سال || [[پرامردم اتیوپی]] || ١٩٨٥ ۱۹۸۵ || [[کنیا]]
|-
| || آرواره یوراها <ref>http://travelmag.co.uk/?p=1254</ref> || ٢۲/٣-٢۳–۲/٥۵ میلیون سال || [[انسان رودولفی]] || ١٩٩١ ۱۹۹۱ || [[مالاوی]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/sts14.html تصویر را اینجا ببینید] || STS14 || ٢۲/٠٤-٢۰۴–۲/٥٨۵۸ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی افریقاییآفریقایی]] || ١٩٤٧ ۱۹۴۷ || [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils/sts-71 تصویر را اینجا ببینید] || STS71 || ٢۲/٠٤-٢۰۴–۲/٥٨۵۸ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی افریقاییآفریقایی]] || ١٩٤٧ ۱۹۴۷ || [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/sts52.html تصویر را اینجا ببینید] || STS71 || ٢۲/٠٤-٢۰۴–۲/٥٨۵۸ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی افریقاییآفریقایی]] || ١٩٤٧ ۱۹۴۷ || [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [[File:Mrs Ples Face.jpg|100px]] || [[STS5|STS5 (خانم پلس)]] || ٢۲/٠٤۰۴ میلیون سال || [[جنوبی‌کپی افریقاییآفریقایی]] || ١٩٤٧ ۱۹۴۷ || [[آفریقای جنوبی]]
|-
| || TM 1517 || ٢۲ میلیون سال || [[پرامردم تناور]] || ١٩٣٨ ۱۹۳۸ || [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=south-african-hominin-fossil تصویر را اینجا ببینید] || MH1 || ١۱/٩٨۹۸ میلیون سال <ref>{{cite news|last=Jonathan|first=Amos|title=African fossils put new spin on human origins story|url=http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14824435|work=http://www.sciencemag.org/site/extra/sediba/index.xhtml|publisher=BBC News|accessdate=9 September 2011|date=2011-09-08}}</ref> || [[جنوبی‌کپی سدیبا]] || ٢٠٠٨ ۲۰۰۸ || [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [[File:Homo habilis-KNM ER 1813.jpg|100px]]
| KNM ER 1813 || ١۱/٩۹ میلیون سال || [[انسان ماهر]] || ١٩٧٣ ۱۹۷۳ || [[کنیا]]
|-
| [[File:Homo rudolfensis.jpg|100px]]
| KNM ER 1470 || ١۱/٩۹ میلیون سال || [[انسان رودولفی]] || ١٩٧٢ ۱۹۷۲ || [[کنیا]]
|-
| [http://humanorigins.si.edu/evidence/3d-collection/oh-24 تصویر را اینجا ببینید] || OH 24 || ١۱/٨۸ میلیون سال || [[انسان ماهر]] || ١٩٦٨ ۱۹۶۸ || [[تانزانیا]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/oh8.html تصویر را اینجا ببینید] || OH 8 || ١۱/٨۸ میلیون سال || [[انسان ماهر]] || ١٩٦٠ ۱۹۶۰ || [[تانزانیا]]
|-
| [[File:Paranthropus boisei skull.jpg|100px]]
| OH 5 || ١۱/٨۸ میلیون سال || [[پرامردم بویسی]] || ١٩٥٩ ۱۹۵۹ || [[تانزانیا]]
|-
| [[File:Dmanisi cranium D2700 (B).jpg|100px]]
| D2700 || ١۱/٨۸ میلیون سال || [[انسان راست قامت]] || ٢٠٠١ ۲۰۰۱ || [[گرجستان]]
|-
|
|[[KNM-ER 62000]]<ref name="Meave G. Leakey 2012">Meave G. Leakey, Fred Spoor, M. Christopher Dean, Craig S. Feibel, Susan C. Antón, Christopher Kiarie & Louise N. Leakey. 2012. New fossils from Koobi Fora in northern Kenya confirm taxonomic diversity in early Homo. Nature 488, 201–204 (9 August 2012) doi:10.1038/nature11322</ref>
| ١۱/٧٨۷۸ تا ١۱/٩۹ میلیون سال
|[[انسان رودولفی]]
|۲۰۱۲
|٢٠١٢
|[[کوبی فورا]],، [[کنیا]]
|-
|
|[[KNM-ER 62003]]<ref name="Meave G. Leakey 2012" />
| ١۱/٧٨۷۸ تا ١۱/٩۹ میلیون سال
|[[انسان رودولفی]]
|۲۰۱۲
|٢٠١٢
|[[کوبی فورا]],، [[کنیا]]
|-
|
|[[KNM-ER 60000]]<ref name="Meave G. Leakey 2012" />
| ١۱/٧٨۷۸ تا ١۱/٩۹ میلیون سال
|[[انسان رودولفی]]
|۲۰۱۲
|٢٠١٢
|[[کوبی فورا]],، [[کنیا]]
|-
| [[File:Homo Habilis Oh7.jpg|100px]]
| OH 7 || ١۱/٧٥۷۵ میلیون سال || [[انسان ماهر]] || ١٩٦٠ ۱۹۶۰ || [[تانزانیا]]
|-
| [[File:Homo ergaster.jpg|100px]]
| KNM ER 3733 || ١۱/٧٥۷۵ میلیون سال || [[انسان راست قامت]] || ١٩٧٥ ۱۹۷۵ || [[کنیا]]
|-
|
| KNM ER 1805 || ١۱/٧٤۷۴ میلیون سال || [[انسان ماهر]] || ١٩٧٣ ۱۹۷۳ || [[کنیا]]
|-
|
| [[مرد یوانمو]]
| ١۱/٧۷ یا ٠۰/٥۵ میلیون سال (مورد اختلاف) (disputed)<ref>[http://www-personal.une.edu.au/~pbrown3/yuanmou.html Inverted strata]</ref>
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۶۵
| ١٩٦٥
| [[چین]]
|-
| [[File:Paranthropus-boisei-Nairobi.JPG|100px]]
| KNM ER 406
| ١۱/٧۷ میلیون سال
| [[پرامردم بویسی]]
| ۱۹۶۹
| ١٩٦٩
| [[کنیا]]
|-
|
| KNM ER 732<ref>{{cite book | title = From Lucy to Language | author = Donald C. Johanson, Blake Edgar | page= 158 | publisher = New York, NY: Simon & Schuster |year = 1996}}</ref>
| ١۱/٧۷ میلیون سال
| [[پرامردم بویسی]]
| ۱۹۷۰
| ١٩٧٠
| [[کنیا]]
|-
| [http://humanorigins.si.edu/evidence/3d-collection/knm-er-23000 تصویر را اینجا ببینید]
| KNM ER 23000
| ١۱/٧۷ میلیون سال
| [[پرامردم بویسی]]
| ۱۹۹۰
| ١٩٩٠
| [[کنیا]]
|-
|
| KNM WT 17400
| ١۱/٧۷ میلیون سال
| [[پرامردم بویسی]]
|
| [[File:Turkana Boy.jpg|50px]]
| [[پسر تورکانا|KNM WT 15000 (پسر تورکانا)]]
| ١۱/٦۶ میلیون سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۸۴
| ١٩٨٤
| [[کنیا]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/stw53.html تصویر را اینجا ببینید]
| StW 53
| ١۱/٥۵ تا ٢۲ میلیون سال
| [[انسان گاتنگی]]
| ۱۹۷۶
| ١٩٧٦
| [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/sk847.html تصویر را اینجا ببینید]
| SK 847
| ١۱/٥۵ تا ٢۲ میلیون سال
|[[انسان ماهر]]
| ۱۹۴۹
| ١٩٤٩
| [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/dnh7.html تصویر را اینجا ببینید]
| DNH 7
| ١۱/٥۵ تا ٢۲ میلیون سال
| [[پرامردم تناور]]
| ۱۹۹۴
| ١٩٩٤
| [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils/sk-46 تصویر را اینجا ببینید]
| SK 46
| ١۱/٥۵ تا ١۱/٨۸ میلیون سال
| [[پرامردم تناور]]
| ۱۹۴۹
| ١٩٤٩
| [[آفریقای جنوبی]]
|-
|
| Peninj Mandible
| ١۱/٥۵ میلیون سال
| [[پرامردم بویسی]]
| ۱۹۶۴
| ١٩٦٤
| [[تانزانیا]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/oh9.html تصویر را اینجا ببینید]
| OH 9
| ١۱/٥۵ میلیون سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۶۰
| ١٩٦٠
| [[تانزانیا]]
|-
|
| KNM ER 992
| ١۱/٥۵ میلیون سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۷۱
| ١٩٧١
| [[کنیا]]
|-
| [[File:Fossil KNM-ER 3883.JPG|100px]]
| KNM ER 3883
| ١۱/٦۶ تا ١۱/٤۴ میلیون سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۷۶
| ١٩٧٦
| [[کنیا]]
|-
|
| KGA 10-525
| ١۱/٤۴ میلیون سال
| [[پرامردم بویسی]]
| ۱۹۹۳
| ١٩٩٣
| [[اتیوپی]]
|-
|
| [[آرواره آتاپوئرکا]] <ref>{{cite news | work = Nature News | date = March 26, 2008 | author = Michael Hopkin | title = Fossil find is oldest European yet | doi = 10.1038/news.2008.691}}</ref>
| ١۱/٢۲ میلیون سال
| [[انسان پیشگام]]
| ۲۰۰۸
| ٢٠٠٨
| [[اسپانیا]]
|-
| [[File:Daka homo erectus calvaria.jpg|100px]]
| [[جمجمه داکا]]
| ١۱/٠۰ میلیون سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۹۷
| ١٩٩٧
| [[اتیوپی]]
|-
|
| Sangiran 4
| ١۱/٠۰ میلیون سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۳۹
| ١٩٣٩
| [[اندونزی]]
|-
| [[File:Homo antecessor.jpg|100px]]
|
| ٧٨٠۷۸۰ تا ٨٥٨۸۵۸ هزار سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۹۴
| ١٩٩٤
| [[اسپانیا]]
|-
| [[File:Calvaria Sangiran II (B).jpg|100px]]
| Sangiran 2
| ٠۰/٧۷ تا ١۱/٦۶ میلیون سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۳۷
| ١٩٣٧
| [[اندونزی]]
|-
| [http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/fossils/trinil-2 تصویر را اینجا ببینید]
| Trinil 2
| ٠۰/٧۷ تا ١۱/٠۰ میلیون سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۸۹۱
| ١٨٩١
| [[اندونزی]]
|-
|
| Ternifine 2-3
| ٧٠٠۷۰۰ هزار سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۵۴
| ١٩٥٤
| [[الجزایر]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/sangiran17.html تصویر را اینجا ببینید]
| Sangiran 17
| ٧٠٠۷۰۰ هزار سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۶۹
| ١٩٦٩
| [[اندونزی]]
|-
| [[File:Peking Man Skull (replica) presented at Paleozoological Museum of China.jpg|100px]]
| [[مرد پکن]]
| ٦٨٠۶۸۰ تا ٧٨٠۷۸۰ هزار سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۲۱
| ١٩٢١
| [[چین]]
|-
| <ref>http://archive.archaeology.org/9809/newsbriefs/eritrea.html</ref>
| [[خانم بویا]]
| ٠۰/٦۶ تا ١۱/٤۴ میلیون سال
| [[انسان راست قامت]] یا [[انسان هایدلبرگی]]
| ۱۹۹۷
| ١٩٩٧
| [[اریتره]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/bodo.html تصویر را اینجا ببینید]
| [[بودو]]
| ٦٠٠۶۰۰ هزار سال
| [[انسان راست قامت]] یا [[انسان هایدلبرگی]]
| ۱۹۷۶
| ١٩٧٦
| [[اتیوپی]]
|-
| [[File:Unterkiefer von Mauer (Replika).JPG|100px]]
| Mauer 1
| ٥٠٠۵۰۰ هزار سال
| [[انسان هایدلبرگی]]
| ۱۹۰۷
| ١٩٠٧
| [[آلمان]]
|-
|
|
| ٥٠٠۵۰۰ هزار سال<ref>By ʻAlī Jāvīd, "World Heritage Monuments and Related Edifices in India, Volume 2", Page. 17</ref>
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۲۳
| ١٩٢٣
| [[هند]]
|-
| [https://www.msu.edu/~heslipst/contents/ANP440/images/Saldanha.JPG Saldanha man]
| [[مرد سالدانا]]
| ٥٠٠۵۰۰ هزار سال
| [[انسان رودزیایی]]
| ۱۹۵۳
| ١٩٥٣
| [[آفریقای جنوبی]]
|-
| [[Eartham Pit, Boxgrove]]
| [[مرد بوکسگرو]]
| ٥٢٤۵۲۴ تا ٤٧٨۴۷۸ هزار سال
| [[انسان هایدلبرگی]]
| ۱۹۹۴
| ١٩٩٤
| [[بریتانیا]]
|-
| [http://www.modernhumanorigins.net/pa830.html تصویر را اینجا ببینید]
| [[هگزین]]
| ٤٠٠۴۰۰ تا ٥٠٠۵۰۰ هزار سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۸۰
| ١٩٨٠
| [[چین]]
|-
| [[File:Homo heidelbergensis-Cranium -5.jpg|100px]]
| [[میگوئلون]]
| ٤٠٠۴۰۰ هزار سال
| [[انسان هایدلبرگی]]
| ۱۹۹۲
| ١٩٩٢
| [[اسپانیا]]
|-
|
| [[مرد سوانسکومب]]
| ٤٠٠۴۰۰ هزار سال
| [[انسان هایدلبرگی]]
| ۱۹۳۵
| ١٩٣٥
| [[بریتانیا]]
|-
|
| Sale
| ٤٠٠۴۰۰ هزار سال
| [[انسان رودزیایی]]
| ۱۹۷۱
| ١٩٧١
| [[مراکش]]
|-
| [[File:Homo erectus tautavelensis.jpg|100px|center]]
| Arago 21
| ٤٠٠۴۰۰ هزار سال
| [[انسان هایدلبرگی]]
| ۱۹۷۱
| ١٩٧١
| [[فرانسه]]
|-
| [http://humanorigins.si.edu/evidence/3d-collection/ndutu تصویر را اینجا ببینید]
| Ndutu
| ٣٥٠۳۵۰ هزار سال
| [[انسان رودزیایی]]
| ۱۹۷۳
| ١٩٧٣
| [[تانزانیا]]
|-
| [[File:Steinheimer Urmensch Schaedel.jpg|100px]]
| [[جمجمه اشتاینهایم]]
| ٣٥٠۳۵۰ هزار سال
| [[انسان هایدلبرگی]]
| ۱۹۳۳
| ١٩٣٣
| [[آلمان]]
|}
 
=== پارینه‌سنگی میانی: سنگواره هایسنگواره‌های با قدمت ٥٠۵۰ هزار تا ٣٠٠۳۰۰ هزار سال ===
{| class="wikitable"
|-
| [http://humanorigins.si.edu/evidence/3d-collection/petralona-1 تصویر را اینجا ببینید]
| [[جمجمه پترالونا]]
| ٢٥٠۲۵۰ تا ٥٠٠۵۰۰ هزار سال
| [[انسان هایدلبرگی]]
| ۱۹۶۰
| ١٩٦٠
| [[یونان]]
|-
|
| Ngandong 7
| ٢٥٠۲۵۰ هزار سال
| [[انسان راست قامت]]
| ۱۹۳۱
| ١٩٣١
| [[اندونزی]]
|-
|
| [[مرد آلتامورا]]
| ٢٥٠۲۵۰ هزار سال
| [[نئاندرتال]]
|
| [[ایتالیا]]
|-
|
| بونتی نیوید
| ٢٣٠۲۳۰ هزار سال
| [[نئاندرتال]]
| ۱۹۸۱
| ١٩٨١
| [[بریتانیا]]
|}
 
ترجمه این فهرست از نسخه انگلیسی هنوز کامل نشده است. لطفالطفاً برای مشاهده فهرست کامل تر فسیل هافسیل‌ها به نسخه انگلیسی مراجعه کنید.
 
== منابع ==
{{پانویس|2۲|چپ‌چین=بله|اندازه=ریز}}
 
== جستارهای وابسته ==