باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏ترکیب‌ها: اصلاح و تمیزکاری مقاله، + ماژول ابرابزار با استفاده از AWB
| PaF<sub>۴</sub>|| Dark brown|| [[دستگاه بلوری مونوکلینیک]]|| ۱۲٫۷|| ۱۰٫۷|| ۸٫۴۲|| –
|-
| PaF<sub>۵</sub>|| Black|| [[دستگاه بلوری تتراگونال]]، β-UF<sub>۵</sub>|| ۱۱٫۵۳ ||-|| ۵٫۱۹|| –
|-
| ThF<sub>۴</sub>|| Colorless|| Monoclinic|| ۱۳|| ۱۰٫۹۹|| ۸٫۵۸|| ۵٫۷۱
| CmF<sub>۴</sub>|| Yellow|| Monoclinic, UF<sub>۴</sub>|| ۱۲٫۵۱|| ۱۰٫۵۱|| ۸٫۲۰|| –
|-
| BkF<sub>۳</sub>|| Yellow-green|| [[دستگاه بلوری لوزی‌پهلو]]، LaF<sub>۳</sub>{{سخ}}[[دستگاه بلوری اورتورومبیک]]، YF<sub>۳</sub>|| ۶٫۹۷{{سخ}}۶٫۷|| -{{سخ}}۷٫۰۹|| ۷٫۱۴{{سخ}}۴٫۴۱|| ۱۰٫۱۵{{سخ}}۹٫۷
|-
| BkF<sub>۴</sub>||-|| Monoclinic, UF<sub>۴</sub>|| ۱۲٫۴۷|| ۱۰٫۵۸|| ۸٫۱۷|| –