تفاوت میان نسخه‌های «توربین پلتون»

جز
حذف رده «توربین‌ آبی»؛ افزودن سریع رده «توربین‌های‌ آبی» (با استفاده از رده‌ساز)
جز (حذف رده «توربین‌ آبی»؛ افزودن سریع رده «توربین‌های‌ آبی» (با استفاده از رده‌ساز))
 
 
[[رده: توربین‌ آبی]]
 
[[رده: توربین‌توربین‌های‌ آبی]]
[[en:Pelton wheel]]