باز کردن منو اصلی

تغییرات

با فرض حسن نیت ویرایش 5.117.242.247 (بحث) خنثی‌سازی شد. (تل)
=== دوران جنگ سرد ===
{{بخش نیازمند گسترش}}
در جنگ سرد دو بلوک شرق(کمونیسم)وبلوک غرب(کاپیتالیسم) رودرروی یکدیگر قرار گرفتند و سردمداران دو بلوک به جنگ نیابتی در زمینه های ورزش،نظامی،تکنولوژی و... پرداختند.
 
== تعاریف جدید ==