ویکی‌پدیا:سیاست تحریم: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(in certain topic areas)
* حالت دیگر آن است کاربران ویکی‌پدیا در مورد یک بستن نامحدود بحث کرده باشند و اجماع ویرایش‌گران غیردرگیر آن باشد که کاربر باز نشود. در این حالت، کاربر بسته شده، '''طرد شده از ویکی‌پدیا''' تلقی می‌شود و مشمول تحریم کامل از ویکی است.
 
بحث تحریم یک کاربر، ممکن است در [[وپ:تام|تابلوی اعلانات مدیران]] صورت گیرد. بحث پیرامون تحریم یک کاربر، ممکن است از راه قرار دادن الگویی مناسب صورت بگیرد تا نظرهای کاربران درگیر و غیر درگیر مجزا شود و کاربر موضوع تحریم هم بتواند پاسخ‌های خود را ارائه کند. صفحه نظرخواهی برای تحریم یک کاربر، باید «حداقل ۲۴۷۲ ساعت»<ref>بر پایه [[ویژه:تفاوت/18918637|این بحث و اجماع]]</ref> باز باشد تا کاربران بتوانند نظر دهند. پس از آنکه بحث پیرامون تحریم‌ها به اجماع رسید، مدیری غیر درگیر اقدام به اعلام نتیجه اجماع خواهد کرد. در این هنگام نظرخواهی بسته خواهد شد و تحریمی با توجه به اجماع و همچنین متناسب با تخطی کاربر باید اعمال شود.
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=بحث_ویکی‌پدیا%3Aسیاست_تحریم&type=revision&diff=18918637&oldid=18629469
 
=== تحریم به دست مدیران نماینده از طرف هیئت داوری ===