باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏top: ترجمه اعداد ترتیبی با استفاده از AWB
PostalAbbreviation = WV |
OfficialLang = [[زبان انگلیسی|English]] |
AreaRank = ۴۱<sup>st</sup>۴۱امین |
TotalAreaUS = ۲۴٬۲۴۴ |
TotalArea = ۶۲٬۸۰۹ |