باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| imagestyle =
| captionstyle =
| captionimage =
| image = [[پرونده:Afrasiyab (The Shahnama of Shah Tahmasp).png|نگاره افراسیاب در [[شاهنامه تهماسبی]]]]
[[پرونده:Afrasiyab (The Shahnama of Shah Tahmasp).png|300px|بی‌قاب|وسط]]
| caption =
| image caption = [[پرونده:Afrasiyab (The Shahnama of Shah Tahmasp).png|نگاره افراسیاب در [[شاهنامه تهماسبی]]]]
 
| headerstyle = background: #F0E68C