تفاوت میان نسخه‌های «راه شاهی»

جز
(نظریه ویلیام رمزی + منبع آکادمیک)
راه شاهی ۲۶۹۹ [[کیلومتر]] (۱۶۷۷ [[مایل]]) درازا داشت و حدوداً هر ۲۴ کیلومتر دارای یک توقفگاه بود که ۱۱۱ ایستگاه می‌شد.<ref>[http://www.elkriver.k12.mn.us/webpages/jhood/files/w5a04cad.pdf The Persian Empire] ''elkriver.k12.mn.us'' '''«Cyrus the Great Founds an Empire»''' 18 October 2014</ref>
 
راه شاهی نخستین شاهراه شناخته شدهٔ ایران و نخستین شاهراه بین‌المللی جهان است. در خوزستان این راه از [[شوش]]، [[شوشتر]] و [[رامهرمز]] عبور می‌کرده‌است. در پانصد سال پیش از میلاد مسیح، [[داریوش اول]] در [[ایران]] آغاز به ساخت یک سلسله جاده‌های پهن و عریض نمود که یکی از آن‌ها راه سلطنتی نام داشت و در زمان خود جزء بهترین شاهراه‌ها محسوب می‌شد. راهی که بعدها توسط امپراتوری رم نیز همچنان مورد استفاده قرار گرفت. کیفیت این راه چنان بالا بود که پیک‌های نامه رسان می‌توانستند مسافتی معادل ۲۶۹۹ کیلومتر را تنها در مدت هفت روز بپیمایند. همچنین دراین راه [[چاپارخانه|چاپارخانه‌های]] زیادی برای تعویض اسب‌های نامه‌رسان‌ها بود. [[سرباز|سربازان]] نیز در بیشتر جاهای این راه برای برقرایبرقراری [[امنیت]] وجود داشتند.
 
ما فقط دربارۀ دو انتهای راه، شوش و سارد، اطمینان داریم. دو نظر دربارۀ مسیر راه شاهی در آناتولی (ترکیه) وجود دارد: مسیر شمالی که بر اساس روایت هرودوت از رودخانۀ هالیس می گذشته است و مسیر جنوبی که خط سیر معمول تری را در نظر می گیرد که در دوره های پسین تر از آن استفاده می کرده اند.<ref>