باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| predecessor4 = [[جهانشاه صالح]]
| successor4 = [[علینقی عالیخانی]]
| birth_date = [[۱۰]] دی [[۱۲۹۳]] خورشیدی{{سخ}}{{تولد و سن|۱۹۱۵|۱|۱}}
| birth_place = [[رشت]]
| death_date =