تفاوت میان نسخه‌های «سلسله هاشمی»

با فرض حسن نیت ویرایش حسین شریفی (بحث) خنثی‌سازی شد: منبع؟. ([[وپ:تو...
جز (به اشتباح سنی خواندن شخصی که شیعه هست)
(با فرض حسن نیت ویرایش حسین شریفی (بحث) خنثی‌سازی شد: منبع؟. ([[وپ:تو...)
سلسله هاشمی، سلسله ای از حکمرانان [[عرب]] شیعی (دوازده امامی)سنی است.
 
== شریف حسین، بنیانگذار سلسله هاشمی ==