باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
واگردانی ویرایش‌های حسین_شریفی (بحث) (هاگ) (3.1.22)
سلسله هاشمی، سلسله ای از حکمرانان [[عرب]] شیعی دو ازده امامیسنی است.
 
== شریف حسین، بنیانگذار سلسله هاشمی ==