تفاوت میان نسخه‌های «پریکاردیت»

جز
جز (Hootandolati صفحهٔ پیراشاماس را به پریکاردیت که تغییرمسیر بود منتقل کرد: استفاده از نام رایج - این تغییرات بدون دلیل و صرافا مبنی بر فرهنگستا...)
Image = PericarditisECG.JPG|
Caption = نوار قلب نشان ده بلند شدن ST خطه از خط معمولی و خوابیدگی قسمت PR است..|
DiseasesDB = 9820۹۸۲۰ |
ICD10 = {{ICD10|I|01|0|i|00}}, {{ICD10|I|09|2|i|05}}, {{ICD10|I|30||i|30}}-{{ICD10|I|32||i|30}} |
ICD9 = {{ICD9|420.0}}, {{ICD9|420.90}}, {{ICD9|420.91}}, {{ICD9|420.99}}, {{ICD9|423.1}}, {{ICD9|423.2}}|
ICDO = |
OMIM = |
MedlinePlus = 000182۰۰۰۱۸۲ |
eMedicineSubj = med |
eMedicineTopic = 1781۱۷۸۱ |
eMedicine_mult = {{eMedicine2|emerg|412}} |
MeshID = D010493 |
}}
 
'''پیراشاماس'''، '''پریکاردیت''' و یا التهاب [[پیراشامه]] یک نوع درد در قفسه سینه می‌باشد که یا به شکل "«[[پریکاردیت حاد]]"» و یا "«مزمن"» است. به خاطر التهاب پیراشامه (پریکارد)، وقتی که بیمار خوابیده است و یا در زمان نفس عمیق، درد معمولأ با حرکت عوض شده و بیشتر خواهد بود.
 
== نشانه‌ها ==
* عرق
* خستگی
 
== تشخیص و درمان ==
در معاینه صدای سایش پریکارد و تغییرات الکتروکاردیوگرافی داریم. [[اکوکاردیوگرافی]] برای تشخیص و داروهای ضدالتهابی مانندآسپرین برای درمان بکار میرودمی‌رود.
 
== منابع ==
{{پانویس}}