تفاوت میان نسخه‌های «هم‌معنا (مترادف)»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{دیگر کاربردها}}
 
[[پرونده:Library of Ashurbanipal synonym list tablet.jpg|بندانگشتی|فهرست کلمات مترادفو نوشته‌شدههم‌ردیف بهنیز خطگفته میخیمی‌شود برو رویتوضیحی لوحیدرباره ساخته‌شدهوجود بایک خاککلمه رسمترادف دریا دورهفراخوانی [[آشوریان|امپراتوریفهرستی نئواز آشوری]].کلمه‌های ارجاع:{{اطلاعاتهم‌معنی موزه بریتانیا|K.۴۳۷۵|id=۳۰۸۴۰۱}}است.]]
مانند صداقه عداوه
'''مترادف''' یا '''هم‌چم''' صفت کلمات متفاوتی است که دارای معنایی مشترک و یکسان یا شبیه به هم باشند. به کلمات مترادف، هم‌معنی و هم‌ردیف نیز گفته می‌شود و توضیحی درباره وجود یک کلمه مترادف یا فراخوانی فهرستی از کلمه‌های هم‌معنی است.
 
از نظر [[زبان‌شناسی]] کلمات مترادف بیشتر در جمله برای پرهیز از تکرار کلمات به‌کار می‌روند و از نظر [[ادبیات|ادبی]] بر زیبایی [[جمله]] و غنای آن می‌افزایند.
کلمات وام گرفته شده از زبان‌های دیگر، اگر با کلمهٔ پیشین هم معنی بود می‌تواند مترادف کلمات قبلی باشد. مانند تغییر:دگرگونی. در این صورت به علت ورود کلمات عربی در زبان فارسی می‌توان کلمات داخل شده را مترادف دانست. در برخی موارد نیز هردو کلمه مترادف وام گرفته شده هستند مانند صولت:هیبت.
در زبان انگلیسی کلمه‌های car و automobile مترادف یکدیگر هستند.
 
== تاریخچه لغات مترادف در زبان فارسی ==
یکی از اولین کتبی که در زمینهٔ مترادفات زبان فارسی تألیف شده « فرهنگ مترادفات و اصطلاحات» محمدپادشاه صاحب فرهنگ آنندراج است<ref>آذرنگ عبدالحسین و دهباشی علی - به‌کوشش، ۱۳۷۸، سلسلهٔ گفتگوها پیرامون نشر و فرهنگ: گفتگوی سوم با بیژن ترقی، [[ماهنامهٔ بخارا|مجله بخارا]]، شماره ۶، خرداد و تیر ۱۳۷۸، صفحات ۶۹ تا ۷۱.</ref>.
کاربر ناشناس