باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| music = [[George Dreyfus]]
| cinematography = [[راسل بوید]]
| editing = [[ویلیام ام. اندرسون|Williamویلیام Andersonاندرسون]]
| studio = {{Unbulleted list|[[EMI Films]]|Antron Media Production}}
| distributor = [[یونیورسال استودیوز]]