تفاوت میان نسخه‌های «برج ثور»

جایگزینی الگوی دیگر کاربردها با تغییرمسیر
(جایگزینی الگوی دیگر کاربردها با تغییرمسیر)
{{کاربردهای دیگرتغییرمسیر|ثور (ابهام‌زدایی)}}
{{جعبه اطلاعات برج فلکی
| نام = برج ثور