باز کردن منو اصلی

تغییرات

نام تنها همسر داریوش دوم پروشات بوده که نام اورا درج کردم
|مادر =
|دودمان = [[هخامنشیان]]
|شهبانو=[[پروشات]]}}
}}
 
'''داریوش دوم''' یا '''اُخُس''' یا '''وهوکه''' یا '''وهاوکا''' (به [[زبان پارسی باستان|پارسی باستان]]: {{میخی هخ|DA|20}}{{میخی هخ|A|20}}{{میخی هخ|RA|20}}{{میخی هخ|YA|20}}{{میخی هخ|VA|20}}{{میخی هخ|U|20}}{{میخی هخ|SHA|20}})، سومین پسر [[اردشیر یکم (هخامنشی)|اردشیر یکم]]، هشتمین پادشاه [[هخامنشی]] بود.