تفاوت میان نسخه‌های «نهضت ترجمه»

جز
/بجای ریاضیت/ریاضیات/
جز (/بجای ریاضیت/ریاضیات/)
'''نهضت ترجمه''' یک حرکت بود که از [[بیت‌الحکمه]](خانه ی حکمت) در [[بغداد]] شروع شد که در آن تعداد زیادی از مقالات یونانی به [[عربی]] ترجمه شد.
 
رابطه بین دوره کوتاه مدت [[ریاضیات اسلامی]] و [[ریاضیتریاضیات یونانی]] و هند هنوز به همان اندازه که در ترجمه های لاتین کار موجود است و درک شده اند درک نشده است که شاید دلیل آن نابودی اسناد باشد.<ref name=maths>"mathematics" [[Encyclopædia Britannica]]. Encyclopædia Britannica Online Library Edition.
Encyclopædia Britannica, 2011. Web. 14 Mar. 2011</ref>