راهبری شرکتی: تفاوت میان نسخه‌ها

عنوان صحیح این موضوع حاکمیت شرکتی است.
(استفاده از ترجمه ها نا مصطلح و اشتباه تصحیح گردید. راهبری به مفهوم مدیریت راهبردی (استراتژیک) اشاره دارد و با حاکمیت شرکتی متفاوت است.)
(عنوان صحیح این موضوع حاکمیت شرکتی است.)
{{DISPLAYTITLE:حاکمیت شرکتی}}
[[پرونده:Oecd-logo.png|قاب|[[سازمان همکاری و توسعه اقتصادی]] http://www.oecd.org/]]
'''حاکمیت شرکتی''' یا '''حاکمیت بنگاه'''، طبق تعریف ارائه شده از سوی [[سازمان همکاری و توسعه اقتصادی]] <ref>http://www.oecd.org/</ref>، عبارت است از رویه‌ها و فرایندهایی که طبق آن‌ها سازمان هدایت و کنترل می‌شود. ساختار '''حاکمیت شرکتی''' توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین فعالان مختلف سازمان – مثل [[هیئت مدیره]]، مدیران، سهام‌داران، و دیگر ذی‌نفعان - را مشخص می‌کند؛ و قواعد و رویه‌هایی را برای تصمیم‌سازی معین می‌کند.<ref>http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778</ref>
 
[[رده:راهبری شرکتی]]
[[رده:اصطلاحات حسابداری]]
[[رده:حاکمیت بنگاه]]
[[رده:حسابرسی داخلی]]
[[رده:قانون مشارکت]]
[[رده:کنترل داخلی]]
[[رده:مدیران ابرشرکت]]
[[رده:مدیریت]]
[[رده:مدیریت ریسک]]
[[رده:مدیریت مستندات]]
کاربر ناشناس