باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| profession =
|cabinet =
| religion = ((صوفی بیاره[[اسلام]] [[سنی]]
|signature =
|awards =
کاربر گمنام