زیمنس ان‌ایکس: تفاوت میان نسخه‌ها

دراین بخش چندین ماژول که فرایندهای مهندسی را به صورت خودکار اجرا می‌کنند، قرارداده شده است.
 
یک ماژول درطراحی قطعاتی که با قالب‌های کششی ازورق‌هایاز ورق‌های فلزی ساخته می‌شوند، به مهندس طراح کمک می‌کند. این فرایند بعد از مدل سازی قطعهٔ ورقی و قبل از ساخت قالب، با دستگاه‌های NC انجام می‌شود.
 
ماژول دیگری فرایندهای مرتبط با ساخت کامل محصول از قبیل انتخاب خط قالب، ترتیب عملیات فرم دهی و طراحی سطوح اضافی و [[برش نهایی]] را انجام می‌دهد. نتیجهٔ فعالیت طراحی، تولید یک یا چند سطح می‌باشد که بیانگر وضعیت ورق در هر مرحله از خط قالب است.
کاربر ناشناس