باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
اصلاح پیوند به صفحه ی خواجه (جنسی)
 
==هیربَد در شاهنامه==
شاهنامه از اصطلاح هیربَد یاد می‌کند و بر خلاف متون اوستایی هیربَد پرده‌دار شبستان [[کیکاووس]] است. البته جنبهٔ روحانی هیربَد با چشم و دل پاک، به منزلهٔ آنست که او یک شخصیت دینی بوده چون اگر غیر از آن بود پاسبان حرمسرای کیکاووس گماشته نمی‌شد. این منصب مشابه [[خواجه (هویت جنسی)|خواجگان]] دربار پادشاهان ادوار بعد ایران است.
 
زمانیکه [[سیاوش]] در عنفوان جوانی پس از دوران نسبتاً طولانی از [[زابل در شاهنامه|زابل]] به نزد پدر بازگشت همه درباریان شیفته و عاشق سیما و هیکل سیاوش شدند، در این میان [[سودابه]] مادر ناتنی سیاوش با نظر سوء او را می‌خواست به کاخش دعوت نماید. سیاوش به نیّت او شک کرده بود و می‌خواست طفره رود امّا نمی‌شد، لاجرم باید به شبستان پدر سر می‌زد. او وقتی که برای بار نخست به شبستان پدر آمد از هیربَد نام برده می‌شود:
۴۲۹

ویرایش