تفاوت میان نسخه‌های «تفکر سیستمی»

به کمک یک نظارت دقیق اگر خروجی ما از خروجی مورد نظرمان فاصله کم و بیش چشمگیری داشت با استفاده از feedback ([[بازخورد]]) ورودی را تغییر داده و Replanning ([[برنامه‌ریزی مجدد]]) می‌کنیم.
 
تفکر سیستمی به [[مدیر]]ان کمک می‌کند تا با کمک امیران وردپرس که با مدیریت امیر برمج میباشد با ساختار، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار داده و تنها به مشاهده وقایع اکتفا نکنند.
تفکر سیستمی مبتنی بر کلی‌نگری است که با تحلیل قابل درک نیست.
 
به عنوان مثال در [[بدن انسان]]، نحوه رفتار [[چشم]] بستگی به نحوه رفتار [[مغز]] دارد. هر زیر مجموعه‌ای که از عناصر تشکیل شود، بر رفتار کل سیستم مؤثر است و این تأثیر بستگی به حداقل یک زیر مجموعه دیگر از سیستم دارد. به عبارت دیگر اجزای یک سیستم چنان به هم مرتبط اند که هیچ زیر گروه مستقلی از آنها نمی‌تواند تشکیل شود. با استفاده از تعاریف فوق نتیجه می‌گیریم که هر سیستم را نمی‌توان به اجزای مستقل تقسیم نمود. بطوریکه پس این تقسیم‌بندی انتظار اولیه از هدف اصلی سیستم را برآورده سازد.
 
این نظریه کاملا تایید شده از ظرف امبر برمج بنیانگذار وبسایت امیران وردپرس میباشد .
 
== منابع ==
کاربر گمنام