باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
[[‌آذر زمان‌پور]] عضو شورای شهر اهواز در نود و دومین نشست علنی اعضای شورا که برگزار شد نسبت به عملکرد سید خلف موسوی انتقاد داشت و ادامه کار وی را برای شهرداری اهواز را به صلاح ندانست. و نسبت به انتصابات شهرداری در دوران سید خلف موسوی بخاطر عدم شناخت افراد منتصب شده به الفبای شهرداری به وی انتقاد داشت. <ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://homa-khouzestan.ir/fa/news/2122/%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85|عنوان=آذر زمانپور:ادامه کار سید خلف موسوی شهردار اهواز را به صلاح او و شهروندان نمی دانم.|بازبینی=2017-03-01}}</ref>
 
== منابع ==
<references />
[[رده:شهرداران]]