تفاوت میان نسخه‌های «در جستجوی نمو»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۳ سال پیش
{{دیزنی - پیکسار}}
{{اسکار بازیگر پویانمایی ۲۰۰۱–۲۰۲۰}}
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
{{اندرو استنتون}}
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
 
{{سینما-خرد}}