پای پرانتزی: تفاوت میان نسخه‌ها

 
به علت کمانی شدن پاها در این بیماری اصطلاح پای پرانتزی به کار می‌رود. در حالت پرانتزی شدن ساق پاها به سمت داخل انحراف می‌یابد.
 
== عوامل پرانتزی شدن ==
عواملی که باعث پای پرانتزی یا ژنوواروم می‌گردند عبارتنداز:
* عدم هماهنگی در [[صفحه رشد استخوان|صفحه رشد]](در کودکان)
* [[بیماری پاژه]]
* [[آرتریت روماتویید]]
* کمبود ویتامین D
 
== پرانتزی شدن در اطفال ==
کاربر ناشناس