تفاوت میان نسخه‌های «قوه مقننه میانمار»

بدون خلاصه ویرایش
| members = '''۶۶۴'''{{سخ}}۲۲۴ عضو مجلس سنا{{سخ}}۴۴۰ عضو مجلس نمایندگان
| house1 = مجلس سنا
| structure1 = [[File:2015 Amyotha Hluttaw Parliament.svg|2015 Amyotha Hluttaw Parliament]]
| structure1_res = 250px
| house2 = مجلس نمایندگان
| structure2 = [[File:2015 Pyithu Hluttaw Parliament.svg|2015 Pyithu Hluttaw Parliament]]
| structure2_res = 250px
| political_groups1 = {{جعبه‌رنگ|#FF0000}} [[اتحادیه ملی برای دموکراسی]] (۱۳۵){{سخ}}