باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| مخالفان =
| هیئت =
| جوایز = [[نشان دوستی]] (۲۰۱۳)
| دین =
| مذهب =
| والدین =
| خویشاوندان سرشناس =
| گفتاورد =
| جوایز = [[نشان دوستی]] (۲۰۱۳)
| امضا =
| اندازه امضا =