باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
==== فازهای بهره‌برداری خط ۱ ====
خط ۱ قطار شهری اهواز هم اکنون در ۴ فاز در حال اجرا می‌باشد که به ترتیب موردبهرهمورد برداریبهره‌برداری قرار خواهند گرفت. بر همین اساس فازهای بهره‌برداری عبارتند از:
* فاز ۱ - حدفاصل ایستگاه فرودگاه تا ایستگاه هفتم تیر
* فاز ۲ - حدفاصل ایستگاه هفتم تیر تا دانشگاه