تفاوت میان نسخه‌های «تابع»

۳۵ بایت حذف‌شده ،  ۴ سال پیش
عدد انگلیسی
(عدد انگلیسی)
<small>{{چپ‌چین}}
* Lawrence S. Husch (2001). [http://archives.math.utk.edu/visual.calculus/ <cite>Visual Calculus.</cite>] [[دانشگاه تنسی|University of Tennessee]].
* João Pedro da Ponte (1992). The history of the concept of function and some educational implications. <cite>The Mathematics Educator</cite> '''۳3'''(۲2), ۳–۸3–8. ''available online in [http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-uk/۹۲92%۲۰Ponte20Ponte%۲۰20(Functions).doc Microsoft Word] and [http://jwilson.coe.uga.edu/DEPT/TME/issues/v03n۲v03n2/ponte.html HTML] formats''.
* Anton, Howard (1980). ''Calculus with analytical geometry.''. New York:John Wiley and Sons.
{{پایان چپ‌چین}}
* {{یادکرد|کتاب=نظریه طبیعی مجموعه‌ها|نویسنده = [[پل ریچارد هالموس]]|ترجمه=عبدالحمید دادالله|ناشر =مرکز نشر دانشگاهی|چاپ=نوبت چاپ|شهر=تهران|سال=۱۳۷۳1373|شابک=ISBN ۹۶۴964-۰۱01-۰۰۵۲0052-۸8}}
* {{یادکرد|کتاب=مبانی ریاضیات|نویسنده = ایان استیوارت، دیوید تال|ترجمه=محمد مهدی ابراهیمی|ناشر =مرکز نشر دانشگاهی||شهر=تهران|سال=۱۳۷۶|شابک=ISBN ۹۶۴964-۰۱01-۰۲۵۳0253-۹9}}
* {{یادکرد|کتاب=نظریه مجموعه‌ها و کاربرد آن|نویسنده =شووینگ تی. لین و یو-فنگ. لین|ترجمه=عمید رسولیان|ناشر =مرکز نشر دانشگاهی||شهر=تهران|سال=۱۳۸۴|شابک=ISBN 964-01-0462-0}}
* {{یادکرد|کتاب=(۱) و (۳))|نویسنده =ریچارد. آ. سیلورمن|ترجمه=دکتر مهدی عیدزاده|ناشر =نشر علمی و فنی}}